Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
21 Νοε 2013

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013.
20 Νοε 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2013, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013.
08 Αυγ 2013

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2013

07 Αυγ 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2013 & Ενημέρωση Αναλυτών

19 Ιουν 2013

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

16 Μαϊ 2013

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2013

15 Μαϊ 2013

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2013

08 Μαϊ 2013

Τακτική Γενική Συνέλευση

28 Μαρ 2013

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012

27 Μαρ 2013

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2012 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής