Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
23 Οκτ 2015

Έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

Έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου

19 Οκτ 2015

Δικαιούχοι στην επιστροφή κεφαλαίου

Δικαιούχοι στην επιστροφή κεφαλαίου

06 Αυγ 2015

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2015

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ουΕξαμήνου 2015

05 Αυγ 2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2015 & Ενημέρωση Αναλυτών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2015 & Ενημέρωση Αναλυτών

28 Μαϊ 2015

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2015

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ουΤριμήνου 2015

27 Μαϊ 2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2015

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2015

18 Μαϊ 2015

Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

06 Μαϊ 2015

Τακτική Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση

19 Μαρ 2015

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2014

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2014

18 Μαρ 2015

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2014 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2014 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 14

Γράφημα Μετοχής