Μέγεθος κειμένου + -
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
04 Αυγ 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005.
16 Ιουν 2005

Καταβολή Μερίσματος 2004

Καταβολή Μερίσματος 2004.
24 Μαϊ 2005

Αποκοπή Μερίσματος 2004

Αποκοπή Μερίσματος 2004.
18 Μαϊ 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005

Γράφημα Μετοχής

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies