Μέγεθος κειμένου + -
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
24 Μαϊ 2005

Αποκοπή Μερίσματος 2004

Αποκοπή Μερίσματος 2004.
18 Μαϊ 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005

Γράφημα Μετοχής

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies