Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
18 Μαϊ 2006

Αποκοπή Μερίσματος 2005

16 Μαϊ 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11 Μαϊ 2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2006

26 Φεβ 2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 2005

28 Δεκ 2005

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

22 Νοε 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2005.
04 Αυγ 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005.
16 Ιουν 2005

Καταβολή Μερίσματος 2004

Καταβολή Μερίσματος 2004.
24 Μαϊ 2005

Αποκοπή Μερίσματος 2004

Αποκοπή Μερίσματος 2004.
18 Μαϊ 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Γράφημα Μετοχής