Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
27 Μαϊ 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2009, Τετάρτη 27 Μαϊου 2009.
19 Μαϊ 2009

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος 2008

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος 2008. Τρίτη 19 Μαϊου 2009.
13 Μαϊ 2009

Δικαιούχοι Μερίσματος 2008 - Record Date

Δικαιούχοι Μερίσματος 2008 - Record Date, Τετάρτη 13 Μαϊου 2009.
11 Μαϊ 2009

Αποκοπή Μερίσματος 2008

Αποκοπή Μερίσματος 2008, Δευτέρα 11 Μαϊου 2009.
27 Μαρ 2009

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2008 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2008 & Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών, Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009.
26 Μαρ 2009

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2008 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2008 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.
26 Μαρ 2009

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2008

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2008, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009.
06 Νοε 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

05 Νοε 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008

05 Αυγ 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008 & Ενήμέρωση Επενδυτών

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Γράφημα Μετοχής