Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Οικονομικό Ημερολόγιο

Οικονομικό Ημερολόγιο

Ημερομηνία Περιγραφή
6 Νοε 2019

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

30 Οκτ 2019

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2019

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών Εννεαμήνου 2019

12 Σεπ 2019

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2019 & Ενημέρωση Αναλυτών

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2019 & Ενημέρωση Αναλυτών

2 Ιουλ 2019

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018

26 Ιουν 2019

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2018 – Record Date

Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2018 – Record Date

25 Ιουν 2019

Αποκοπή Μερίσματος 2018

Αποκοπή Μερίσματος 2018

6 Ιουν 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση

Τακτική Γενική Συνέλευση

3 Μαϊ 2019

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2019

Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου 2019

28 Μαρ 2019

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 & Ενημέρωση Αναλυτών

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Αποτελεσμάτων 2018 & Ενημέρωση Αναλυτών

11 Δεκ 2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτη Γενική Συνέλευση

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15

Γράφημα Μετοχής