Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ορκωτοί Ελεγκτές

Ορκωτοί Ελεγκτές

Grand Thornton logo
Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές.
Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2017 διενήργησαν οι ορκωτοί ελεγκτές Μανώλης Μιχαλιός, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 25131 και κ. Θανάσης Ξύνας, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 34081, της εταιρείας Grant Thornton (Ζεφύρου 56, 175 64 Παλαιό Φάληρο).

Ο Έλεγχος της εταιρικής χρήσης 2018 ανατέθηκε στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127.