Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα

Η παροχή ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, όπου ο κάθε εργαζόμενος/η έχει τα ίδια ακριβώς δικαιώματα και αντιμετωπίζεται δίκαια και σύμφωνα με τις ικανότητες που διαθέτει για να ανταποκριθεί στον εκάστοτε ρόλο του, αποτελεί βασική αξία της MYTILINEOS. Το κλίμα ισότητας στην Εταιρεία, εδραιώνεται στο σεβασμό της διαφορετικότητας, ενώ υιοθετείται η ανάπτυξη οργανωτικών δομών και διαδικασιών που δημιουργούν ένα δεκτικό περιβάλλον εργασίας, για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους. Με ιδιαίτερο σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα η Εταιρεία ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές, σε όλες τις περιοχές και τις χώρες που δραστηριοποιείται εξασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις που αφορούν θέματα όπως οι προσλήψεις, οι αμοιβές, οι προαγωγές, η επαγγελματική κατάρτιση, η συνταξιοδότηση αλλά και η καταγγελία συμβάσεων βασίζονται μόνο σε αμερόληπτα κριτήρια και δεν συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων.

Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς της Εταιρείας να καλύπτεται από τη βαριά βιομηχανία, η συμμετοχή γυναικών στην απασχόληση και η προώθηση των νέων εργαζομένων (αναλογικά και σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις του κάθε Τομέα δραστηριοποίησής) αποτελούν τα κύρια ζητήματα προώθησης ίσων ευκαιριών στο εργασιακό της περιβάλλον.