Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Κοινωνικός Απολογισμός

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

HTML | PDF |   | (18,44MB)

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμη σε pdf ή online έκδοση.

Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Στην MYTILINEOS θεωρούμε ότι η ανάπτυξη και η κατάλληλη διαχείριση του Κοινωνικού μας Κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη σταθερότητα, τη συνέχεια και τη δυναμικότητα των σχέσεων μας με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας. Ο όρος Κοινωνικό Κεφάλαιο για την Εταιρεία έχει ιδιαίτερη σημασία αφού συνδέεται με τον τρόπο λειτουργίας της στις τοπικές κοινωνίες που έχει παρουσία. Αποτελεί τη βάση για το ανθρώπινο δυναμικό  της, ώστε να αποδίδει τα μέγιστα σε ό,τι αναλαμβάνει, ενώ δίνει ώθηση και ουσία στην επιχειρηματική του αξία. 
Κυρίως όμως, ο συγκεκριμένος όρος αντιπροσωπεύει τις ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από στοιχεία τα οποία διευκολύνουν τόσο το διάλογο όσο και τη συνεργασία μαζί τους με στόχο το αμοιβαίο όφελος.
Τα στοιχεία αυτά αφορούν:
 • στην περαιτέρω ανάπτυξη των κοινωνικών μας χαρακτηριστικών
 • στη διάδοση των εταιρικών μας αξιών και της βιώσιμης ανάπτυξης σε όσους συναλλάσσονται μαζί μας και
 • στη συνεχή προσπάθεια για την περεταίρω διατήρηση της κοινωνικής εμπιστοσύνης παραμένοντας συνεπείς στις δεσμεύσεις μας
Συνολικά, η επικοινωνία μας με τις ομάδες των βασικών Ενδιαφερόμενων Μερών μας, εντοπίζεται κυρίως στην ανάληψη συγκεκριμένων βασικών πρωτοβουλιών, όπως αναφέρονται παρακάτω, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται και άλλες, μικρότερης εμβέλειας δράσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με την στρατηγική και τις ιδιαιτερότητες της Εταιρείας και των επιμέρους Τομέων Δραστηριότητας της: 
 • Η υλοποίηση ανοιχτών ημερίδων στους χώρους των θυγατρικών
 • Η υλοποίηση ηλεκτρονικών διαβουλεύσεων σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
 • Η υλοποίηση της διαδικασίας εξειδικευμένων θεματικών RoundTables
 • Η προώθηση του ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού της Εταιρείας
 • Η προώθηση του ετήσιου Απολογισμού της Εταιρείας
 • Η υλοποίηση παρουσιάσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
Βασικά αντικείμενα της διαδικασίας Διαβούλευσης αποτελούν: ο εντοπισμός και η ανάδειξη των προσδοκιών των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, η εμβέλεια και ο βαθμός που οι υφιστάμενες δράσεις μας καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, καθώς και η ανάδειξη τρόπων βελτίωσης και ενδυνάμωσης των υφιστάμενων σχέσεων τους με την Εταιρεία.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, λόγω της πολυεπίπεδης επιχειρηματικής της δραστηριότητας, διαθέτει μια μεγάλη γκάμα κοινωνικών ομάδων που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να αποτελέσουν τις ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών της. Ενδεικτικά, τέτοιες συνθήκες μπορεί να αφορούν σε ομάδες: 

 • απέναντι στις οποίες η Εταιρεία έχει νομικές ή οικονομικές υποχρεώσεις
 • που μπορεί να επηρεάζουν θετικά - αρνητικά ή και να εκφράζουν απλά ανησυχίες για τις αποφάσεις και τη δραστηριότητα των εταιρειών του
 • που μπορεί να επηρεάζουν συνολικά την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της λειτουργίας του

Η Εταιρεία, με στόχο τη διαμόρφωση της διαχείρισης και κατά συνέπεια των σχέσεων της με τα βασικά Ενδιαφερόμενα Μέρη της, εφαρμόζει μια κυκλική διαδικασία 5 σταδίων, η οποία μετά από κάθε κύκλο ολοκλήρωσής της επαναλαμβάνεται με στόχο τη αναθεώρηση και την εφαρμογή βελτιωτικών κινήσεων όπου απαιτείται. 

Τα στάδια της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι τα ακόλουθα: 

 • 1ο Στάδιο: Καθορισμός των Ενδιαφερόμενων Μερών
 • 2ο Στάδιο: Κατανόηση των επιμέρους κινήτρων κάθε εταιρείας για το διάλογο με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • 3ο Στάδιο: Καθορισμός θεμάτων και σχεδιασμός της διαδικασίας του διαλόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • 4ο Στάδιο: Εφαρμογή του διαλόγου και καταγραφή προσδοκιών των Ενδιαφερόμενων Μερών
 • 5ο Στάδιο: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων, ανταπόκριση στις βασικές προσδοκίες των Ενδιαφερόμενων Μερών και διατήρηση του διαλόγου

Στην κατεύθυνση αυτή, το 2009, κρίναμε αναγκαίο και εφαρμόσαμε, για πρώτη φορά, μια επίσημη διαδικασία καθορισμού των βασικών ομάδων των Ενδιαφερόμενων Μερών για τις βασικές θυγατρικές μας εταιρείες. Στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να δοθεί η δυνατότητα στις εταιρείες μας, να εκτιμήσουν και να επιλέξουν τις ομάδες εκείνες με τις οποίες θα μπορούσαν να αναπτύξουν δημιουργικές σχέσεις συνεργασίας με αμοιβαίο όφελος και μέσω των οποίων να έχουν πρόσβαση σε νέες ιδέες και απόψεις, για την καλύτερη δυνατή ανταπόκρισή τους σε θέματα υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και κατ’ επέκταση Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Οι σημαντικές ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών σε κάθε βασική θυγατρική μας εταιρεία προέκυψαν μέσα από ένα matrix σύνθεσης δύο βασικών μεταβλητών:

Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Tο αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Διαβούλευσης κάθε έτους παρουσιάζονται εκτενώς στα ακόλουθα αρχεία όπου και αναφέρονται αναλυτικά οι ομάδες των βασικών Ενδιαφερόμενων Μερών της Εταιρείας:

ΈτοςΠεριγραφήΑρχείο
2017 Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους PDF
2016 Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους PDF
2015 Διαβούλευση με τους Κοινωνικούς Εταίρους PDF
2014 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF
2013 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF
2012 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF
2011 Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη PDF