Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Όραμα & Επιχειρηματικές Αξίες

Όραμα & Επιχειρηματικές Αξίες

Όραμα

Αρχή μας η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη της Εταιρείας μας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους μετόχους μας. Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή τη θέση μας ως ο κυρίαρχος ανεξάρτητος παραγωγός Ενέργειας στην Ελλάδα και ως ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός όμιλος στη Βαριά Βιομηχανία της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών.

Επιχειρηματικές Αξίες

Το Σύστημα Διακυβέρνησης της απόδοσης της Εταιρείας μας διέπεται από κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και από τις αξίες μας:


Πατήστε πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Οι προαναφερθείσες αρχές και αξίες ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς που έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε ως Εταιρεία, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, μας όπως: