Μέγεθος κειμένου + -
Δημοσιεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δημοσιεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης


Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018
| PDF |   | (24,35MB)

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018


Προηγούμενες Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  
UNGC CoP Advanced Level 2018
| PDF |   | (684KB)
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017
HTML | PDF |   | (18,44MB)
Παρουσίαση μελέτης της Κοινωνικό - Οικονομικής Επίδρασης της MYTILINEOS στην Ελλάδα
| PDF |   | (2,14MB)
Αποτίμηση Κοινωνικής Αξίας του Κοινωνικού Προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» 2015-2018
| PDF |   | (1,30MB)
UNGC CoP Advanced Level 2017
| PDF |   | (788KB)
2016 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (3,95MB)
UNGC CoP Advanced Level 2016
| PDF |   | (1,87MB)
2015 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (10,58MB)
UNGC CoP Advanced Level 2015
| PDF |   | (2,00MB)
2014 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (6,54MB)
1 2 3