Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Ελληνικό Δίκτυο για την E.K.E.

Το "Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη" είναι ένα Δίκτυο επιχειρήσεων με τη μορφή μη κερδοσκοπικού Σωματείου. Αποστολή του είναι η προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Η MYTILINEOS, από το 2006, είναι επίσημο μέλος του «Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ» συμμετέχοντας ενεργά και υποστηρίζοντας τις ποικίλες πρωτοβουλίες του για την προώθηση και διάδοση των αρχών και πρακτικών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.