Μέγεθος κειμένου + -
Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Σύνθεση

Η Επιτροπή Εταιρικής και Κοινωνικής Ευθύνης  συστάθηκε με την από 17.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και τροποποιήθηκε με την από την 07.06.2018 απόφασή του. Αποτελείται από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελείται από τα εξής Μέλη:

ΣΟΦΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
icon
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
icon
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ
icon
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ
icon
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
icon
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
icon
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΛΑΝΑΡΑ
icon


Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies