Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

Συνεργασίες με άλλους φορείς

Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας και της ανταλλαγής απόψεων στη βελτίωση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής μας συνεισφοράς καθώς και στην ανάπτυξη υπεύθυνων πρακτικών στην επιχειρηματική κοινότητα εν γένει, επικεντρωνόμαστε στο να μοιραζόμαστε την εμπειρία μας, με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες και τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Στην κατεύθυνση αυτή:

Συμμετέχουμε ενεργά, μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας (PROTERGIA), σε δημόσιες διαβουλεύσεις επί συγκεκριμένων νομοσχεδίων καθώς και επί σχεδίων αποφάσεων και κανονισμών σε σημαντικά θέματα δημόσιας πολιτικής στον χώρο της ενέργειας, όπως είναι:

α) η προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας στα πλαίσια της επίτευξης του Κοινοτικού στόχου της διείσδυσης των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 20% μέχρι το έτος 2020.

β) η απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία, το περιβάλλον και τους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο των παραπάνω πρωτοβουλιών:

- Υποστηρίζουμε την προώθηση των επενδύσεων από ΑΠΕ στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής μας στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) καθώς και στην Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

- Προωθούμε την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της συμμετοχής στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ). Επίσης συμβάλλουμε, στο Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), για τη διαμόρφωση θέσεων, προτάσεων και κλίματος, σχετικά με θέματα ενέργειας στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Εκτός από τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες, ως Εταιρεία είμαστε μέλη και συνεργαζόμαστε στενά με:

 • Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ): Η Εταιρεία μας συμμετείχε ενεργά στην πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Συμβούλιο ΣΕΒ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» και δεσμεύεται πλήρως στο σχετικό Κώδικα Αρχών
 • Το Σύνδεσμο Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ): Η Εταιρεία μας δεσμεύεται στον Κώδικα Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης του Συνδέσμου
 • Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (I.E.A.)
 • Την  Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε)
 • Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
 • Το Αραβο-ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Ανάπτυξης
 • Το Ελληνο-τουρκικό Εμπορικό Επιμελητήριο
 • Το Ελληνο-γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Το Ελληνο-κινεζικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Το Ελληνο-γαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Το Ελληνο-αφρικανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Την Ελληνική Ένωση Αλουμινίου
 • Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
 • Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.)
 • Το Επιμελητήριο Βοιωτίας
 • Το Σύνδεσμο Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
 • Τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ALBA
 • Το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘ&ΚΕ)