Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ε.Κ.Ε. & Επιχειρηματική Στρατηγική

Ε.Κ.Ε. & Επιχειρηματική Στρατηγική

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και του μοντέλου διοίκησης της Εταιρεία μας.

Στόχος μας είναι η συστηματικότερη ενσωμάτωση και διαχείριση της Ε.Κ.Ε. με βασική προτεραιότητα την τακτική επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, για την περαιτέρω κατανόηση, αλλά και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση μας στους τομείς της Ε.Κ.Ε., όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Η Ασφάλεια και η Υγιεινή όλων των εργαζομένων
  • Η προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Η ενίσχυση της Διαφάνειας
  • Η Κλιματική Αλλαγή και η προστασία του Περιβάλλοντος
  • Η Συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες
  • Η συνεχής μέριμνα για τη βελτίωση των Εργασιακών Πρακτικών
  • Η δέσμευση στις ηθικές Πρακτικές της Αγοράς