Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ουσιώδη θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ουσιώδη θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασική παράμετρο τόσο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και του μοντέλου διοίκησης της Εταιρεία μας.

Στόχος μας είναι η συστηματικότερη ενσωμάτωση και διαχείριση της Ε.Κ.Ε. με βασική προτεραιότητα την τακτική επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων με τις βασικές ομάδες των Ενδιαφερόμενων Μερών μας, για την περαιτέρω κατανόηση, αλλά και την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση μας στους τομείς της Ε.Κ.Ε., όπου δραστηριοποιούμαστε.

Οι τομείς αυτοί είναι:

  • Η Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

  • Η Αντιμετώπιση της Διαφθοράς & της Δωροδοκίας

  • Η Εργασιακές πρακτικές & Ανθρώπινα δικαιώματα

  • Η Περιβαλλοντική διαχείριση & Κλιματική αλλαγή

  • Οι Τοπικές Κοινωνίες

  • Η Διαχείριση Αλυσίδας Εφοδιασμού

  • Οι Πρακτικές Αγοράς