Μέγεθος κειμένου + -
H Προσέγγιση μας

H Προσέγγιση μας

Σύμφωνα με την Επιχειρηματική μας Αποστολή:“Επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στηριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική Οικονομία.”

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί βασική προτεραιότητα της MYTILINEOS. Η εταιρεία, μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) εκφράζει την πάγια δέσμευσή της στο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μια πολύπλευρη και σύνθετη πρακτική για την MYTILINEOS, που χαρακτηρίζεται κυρίως από τη συνειδητή αυτοδέσμευσή της εταιρείας στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τη συνεχή βελτίωση. Παράλληλα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις επιχειρηματικές της λειτουργίες, καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει η εταιρεία κάθε φορά να προχωρά, με σταθερά βήματα, προς την αειφορία με εφαλτήριο την αποστολή και τις αξίες της. H Ε.Κ.Ε. για την MYTILINEOS είναι μία συνεχής διαδικασία αυτοβελτίωσης και αδιάκοπης μάθησης με στόχο την αύξηση του θετικού της αντίκτυπου προς την ευρύτερη κοινωνία ενώ λειτουργεί και ως βασικός μηχανισμός ανανέωσης της «κοινωνικής» αδείας λειτουργίας της, βελτιώνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

*Sustainable Development Goals
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies