Μέγεθος κειμένου + -
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η υιοθέτηση των Αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές, ταυτίζεται με τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στη λήψη αποφάσεων.

H Εταιρεία μας έχει δεσμευτεί να διασφαλίζει τα συμφέροντα των επενδυτών μας.

Επιπλέον, οι πολιτικές μας για την βελτίωση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την εξασφάλιση των δικαιωμάτων και την ενημέρωση των μετόχων, όπως και τα θέματα που αφορούν στον εσωτερικό έλεγχο, τη διαφάνεια και τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, αναλύονται εκτενώς και στον «Κοινωνικό Απολογισμό 2016» της Εταιρείας, καθώς και στον «Ετήσιο Απολογισμό 2016».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Επικοινωνία IR

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies