Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Επικοινωνιακή καμπάνια πρόληψης ατυχημάτων

Επικοινωνιακή καμπάνια πρόληψης ατυχημάτων

Καμπάνια πρόληψης ατυχημάτων: «Ενεργοποίηση του “δεξιού ημισφαιρίου” του εγκέφαλου» στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Περιγραφή 

Το 2014 η Διεύθυνση του εργοστασίου της ΑΛΟΥΝΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκρινε ότι η ασφάλεια των εργαζομένων είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη χρήση επιθεωρήσεων, οδηγιών εργασίας, διαδικασιών κ.λπ. Υπάρχει η ανάγκη για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, μέσω της χρήσης του συναισθήματος ως κίνητρο για αποτελεσματική σκέψη και πράξη ως προς την ασφάλεια.

Στην κατεύθυνση αυτή, αποφασίστηκε η υλοποίηση εξειδικευμένης καμπάνιας για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας με την πρωτοποριακή μέθοδο της ενεργοποίησης του «δεξιού ημισφαιρίου» του εγκεφάλου. Το σκεπτικό της καμπάνιας είναι ότι για να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση, θα πρέπει με τα κατάλληλα ερεθίσματα / μηνύματα να επιτραπεί η ενεργοποίηση του τμήματος του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου των εργαζομένων που ενεργοποιεί τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και το συναίσθημα.

Η προσπάθεια ξεκίνησε με την αναζήτηση ιδεών, τη φωτογράφιση, την επεξεργασία εικόνων και την εκτύπωση και τοποθέτηση τελικά αφισών, σε διάφορα σημεία του εργοστασίου.

Η καμπάνια υλοποιήθηκε από ομάδα εργαζομένων αποτελούμενη από μέλη της ΕΥΑΕ, εθελοντές γραφίστες εργαζόμενους στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και το τμήμα της Ασφάλειας του εργοστασίου.

Αποτελέσματα

  • Διαπιστώθηκε μέσω της επικοινωνίας με τους εργαζόμενους θετική ανάδραση στην απήχηση των μηνυμάτων των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν.
  • Η βελτίωση των αποτελεσμάτων ασφάλειας (δείκτης επισκέψεων στο ιατρείο FA– συμπεριλαμβάνει το σύνολο των τραυματισμών εργαζομένων) είναι αποτέλεσμα αυτής της δράσης η οποία επιδρώντας πολλαπλασιαστικά στις υφιστάμενες δράσεις, οδήγησε άμεσα αλλά και έμμεσα στη μείωση του δείκτη FA κατά 33%.

Δείτε το σχετικό video : Ζήσε με Ασφάλεια

Γράφημα Μετοχής