Μέγεθος κειμένου + -
Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Επίσης, το εργαστήριο της ΑτΕ είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) με πεδίο διαπίστευσης την ανάλυση των βωξιτών, των αλουμινών (ένυδρης, άνυδρης), του αλουμινίου και των κραμάτων αυτού.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies