Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος

CDP-WATER

Η παγκόσμια πρωτοβουλία CDP στοχεύει στην αλλαγή της νοοτροπίας και την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων προκειμένου να αποτραπεί η επικίνδυνη αλλαγή του κλίματος και να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι από τις επιπτώσεις της δραστηριότητας τους.  To CDP αποτελεί την πιο αξιόπιστη πηγή και τη 2η πιο δημοφιλή, μετά το δείκτη DJSI (Dow Jones Sustainability Index), Mη χρηματοοικονομικών περιβαλλοντολογικών, πληροφοριών για επενδυτές και οικονομικούς αναλυτές καθώς και για άλλες ομάδες Κοινωνικών Εταίρων. Οι τρεις μεγάλες κατηγορίες δημοσίευσης στοιχείων που εξετάζει η πρωτοβουλία και αφορούν στις επιχειρήσεις είναι: Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΤΟ ΝΕΡΟ & Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ.

Η MYTILINEOS, από το 2016, συμμετέχει εθελοντικά στην παγκόσμια βιώσιμης ανάπτυξης πρωτοβουλία CDP – WATER με τη δημοσιοποίηση εκτενών ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο πλαίσιο της δραστηριότητας της ειδικότερα στους Τομείς της Μεταλλουργίας και της Ηλεκτρικής Ενέργειας.