Μέγεθος κειμένου + -
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας

Αναζητούμε συνεργάτες με αξίες, ήθος και φιλοδοξίες. Συνεργάτες δυναμικούς, που έχουν πάθος για εργασία, κίνητρο να διακριθούν και στόχο να συνεισφέρουν ενεργά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας μας. Συνεργάτες που μπορούν να ανταποκριθούν με ωριμότητα και συνέπεια στις απαιτήσεις ενός διαρκώς εναλλασσόμενου και απαιτητικού περιβάλλοντος εργασίας.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας, είτε είναι νέοι, είτε καταξιωμένοι επαγγελματίες, προσφέροντας τεχνογνωσία, υψηλή ποιότητα εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα περιβάλλον διεθνούς εμβέλειας.

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της MYTILINEOS, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας.

Κάντε κλικ εδώ για να λαμβάνετε τις Νέες Θέσεις Εργασίας της MYTILINEOS.

Site Health-Safety & Environmental (HSE) Manager

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Site Health-Safety & Environmental Manager for the Sustainable Engineering Solutions Business Unit.


Μηχανικός Υποστήριξης Συντήρησης

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Ολοκληρωμένων Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Υποστήριξης Συντήρησης, στο Ενεργειακό Κέντρο Κορίνθου (Κόρινθος Power).

 


Project Manager based in Chile

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager based in Chile for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Regulatory Affairs Officer

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Regulatory Affairs Officer.


HV Construction Manager in Central Asia

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an HV Construction Manager in Central Asia, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Electrical Project Engineers based in the UK and/or Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Electrical Project Engineers based in London, UK and/or Italy, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Project Manager based in the UK and/or Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager based in London, UK and or Italy, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Project Managers based in Central Asia

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager who will be based in Central Asia and manage projects in the region (Kazakhstan, Uzbekistan, Mongolia) for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Project Operations Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Project Operations Engineer based in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Electrical Site Engineer based in Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Site Engineer based in Italyfor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Engineerbased in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Mechanical Project Engineer based in Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Mechanical Project Engineer based in Italy for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Project Manager based in London

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Project Manager based in London, UKfor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Junior Civil Engineer based in Thessaloniki

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Junior Civil Engineer based in Thessalonikifor the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Grid Project Director based in London

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, Sustainable Engineering Solutions, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Grid Project Director based in London, UK for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Project Manager based in Italy

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Project Manager (SPV Projects) based in Italy for the International Renewables & Storage Development Business Unit.


Μηχανικός Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα

Η MYTILINEOS, μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία στους τομείς δραστηριότητας Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου, Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών και Διεθνούς Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας αναζητά να στελεχώσει τη θέση του Μηχανικού Έργων ΑΠΕ – Ηλεκτρικά Δίκτυα, αναφερόμενος στον Προϊστάμενο Υπηρεσίας Ανάπτυξης και Λειτουργίας ΑΠΕ, του Τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου.


Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki and/or Athens

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a Senior Electrical Engineer based in Thessaloniki and/or Athens for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


Operations and Maintenance (O&M) Site Engineers based in Thessaloniki, Xanthi

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire Operations and Maintenance (O&M) Site Engineers based in Thessaloniki for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


Operations and Maintenance (O&M) Senior Engineers based in Thessaloniki, Xanthi, Kastoria, Volos, Alexandroupoli

MYTILINEOS, one of Greece’s leading industrial companies with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire an Operations and Maintenance (O&M) Senior Engineer based in Thessaloniki for the International Renewables and Storage Development Business Unit.


QA/QC Reporting Manager based in Uzbekistan

MYTILINEOS, a leading industrial company with a strong international presence in four Business Units, Metallurgy, EPC, Power & Gas and International Renewables & Storage Development is currently seeking to hire a QA/QC Reporting Manager, based in Uzbekistan, for the International Renewables & Storage Development Business Unit.

PDF   (302KB)

Επικοινωνία

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies