Μέγεθος κειμένου + -
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερομηνία Περιγραφή
28 Δεκ 2005

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

22 Νοε 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2005.
04 Αυγ 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2005.
16 Ιουν 2005

Καταβολή Μερίσματος 2004

Καταβολή Μερίσματος 2004.
24 Μαϊ 2005

Αποκοπή Μερίσματος 2004

Αποκοπή Μερίσματος 2004.
18 Μαϊ 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005

Ανακοίνωση Aποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2005
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies