Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ημερομηνία Περιγραφή
22 Νοε 2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2006

25 Σεπ 2006

B Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11 Σεπ 2006

Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

29 Αυγ 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

02 Αυγ 2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2006

14 Ιουν 2006

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

26 Μαϊ 2006

Καταβολή Μερίσματος 2005

18 Μαϊ 2006

Αποκοπή Μερίσματος 2005

16 Μαϊ 2006

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11 Μαϊ 2006

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2006

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15