Μέγεθος κειμένου + -
Calculators Μετοχής

Calculators Μετοχής

Ιστορικές Τιμές Μετοχής

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει για να δείτε τα στατιστικά στοιχεία της μετοχής για την συγκεκριμένη μέρα.


Υπολογισμός Απόδοσης Μετοχής

Πληκτρολογήστε τον αριθμό μετοχών σας και την ημερομηνία αγοράς τους στα ανάλογα κελιά για να υπολογίσετε την σημερινή τους αξία και την απόδοση σας από την ημερομηνία αγοράς (Η Απόδοση δεν συμπεριλαμβάνει τα Μερίσματα).

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€12,39

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,24%

Κεφαλαιοποίηση

€1.770.421.484,79
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies