Μέγεθος κειμένου + -
Διοικητική Οργάνωση

Διοικητική Οργάνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της MYTILINEOS είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε τετραετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία πάντως δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, που εξελέγη από την Τακτική  Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2018 και συγκροτήθηκε σε σώμα αυθημερόν, απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων 3 εκτελεστικά και 8 μη εκτελεστικά. Από τα μη εκτελεστικά μέλη, επτά (7) είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του νόμου 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόεδρος και Διευθύνων σύμβουλος icon
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αντιπρόεδρος Α’, μη εκτελεστικό μέλος icon
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αντιπρόεδρος Β', εκτελεστικό μέλος icon
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Εκτελεστικό μέλος icon
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director), ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος icon
ΛΗΔΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Εταιρικός Γραμματέας icon
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ
Αναπληρωτής Εταιρικός Γραμματέας icon

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€12,27

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-2,23%

Κεφαλαιοποίηση

€1.753.274.545,47
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies