Μέγεθος κειμένου + -
Προφίλ Ομολόγου – Τιμή

Προφίλ Ομολόγου – Τιμή

Ομολογιακά Δάνεια

Ονομασία ομολόγου: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο)

Σύμβολο ΜΥΤΙΛΟ1
ISIN GRC3931176B0
Χώρα καταχώρησης GR
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Αρχική ονομαστική αξία 1000
Τρέχουσα ονομαστική αξία 1000
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 300.000
Επιτόκιο 3,10%
Ημερομηνία έκδοσης 27/6/2017
Ημερομηνία λήξης 27/6/2022
Διάρκεια 5 έτη

04/06/2020
Τιμή Κλεισίματος Ομολόγου 100
Απόδοση Στη Λήξη 2.83
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies