Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Τέχνες και Πολιτισμός

Τέχνες και Πολιτισμός

Πιστεύουμε ότι η υποστήριξη πολιτιστικών γεγονότων είναι απαραίτητη, τόσο για την προώθηση του ελληνικού πολιτιστικού πλούτου, όσο και για τη διάδοση και γνωριμία του ελληνικού κοινού με τις πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες. Στην κατεύθυνση αυτή, υποστηρίζουμε, ετησίως, μια σειρά πολιτισμικών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε αυτά των βασικών Ενδιαφερόμενων Μερών μας, όπως εργαζόμενοι, μέτοχοι, πελάτες αλλά και του ευρύτερου κοινού, ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό αφορά πληθυσμιακές ομάδες τοπικών κοινωνιών.

Ως MYTILINEOS, σε ετήσια βάση, καταγράφουμε μια δυναμική παρουσία σε σημαντικά γεγονότα της πολιτιστικής ζωής του τόπου μας μέσω της υποστήριξης  θεατρικών παραστάσεων, μουσείων, εκδηλώσεων του Μεγάρου Μουσικής, καθώς και πλήθους άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών των τοπικών κοινοτήτων.