Μέγεθος κειμένου + -
Αναλύσεις

Αναλύσεις

Λίστα Αναλυτών
Αργύριος Γκόνης
Axia Ventures Group
Γιώργος Γρηγορίου Pantelakis Securities
Άγγελος Δανίκας Piraeus Securities
Κατερίνα Ζαχαροπούλου Eurobank Equities
Βαγγέλης Καρανίκας Euroxx
Βασίλης Καρναπάτης NBG Securities
Αλέξανδρος Μπουλουγούρης Wood & Co
Βασίλειος Ρουμάντζης IBG
Μανούσος Σταθουδάκης Alpha Finance
Μάνος Χατζηδάκης
Beta Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ
Pierre Boucheny Kepler Cheuvreux
Dario Carradori - download latest report EDISON
Michael Klahr Citi