Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Όλες οι Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων

Όλες οι Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων


Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017
HTML | PDF |   | (18,44MB)

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

«Προωθώντας τις βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας μας»

Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί τη 10η συνεχόμενη έκδοση δημοσίευσης Μη Χρηματοοικονομικών Στοιχείων της MYTILINEOS, η οποία καταρτίστηκε σύμφωνα με τα νέα Πρότυπα GRI και επικεντρώνεται στα Ουσιαστικά θέματα τα οποία έχουν αξιολογηθεί και ιεραρχηθεί από τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας και τις βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων. Παράλληλα, η Έκθεση παρουσιάζει την ευθυγράμμιση της συνολικής στρατηγικής και κατ’ επέκταση των Εργασιακών, Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών πρακτικών της της MYTILINEOSμε τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), ενώ  η πληρότητα των πληροφοριών της υποστηρίζεται και από την ανανεωμένη εφαρμογή  «Integrated Value Creation Scorecard»  που αναδεικνύει την αξία που παράγει η εταιρεία, καθώς και πως αυτή η αξία διευρύνεται, περιορίζεται ή μετασχηματίζεται διαχρονικά, ανάλογα με τη διαχείριση των πόρων που αξιοποιεί η MYTILINEOS μέσω του επιχειρηματικού της μοντέλου για την επίτευξη του οράματος και της αποστολής της.

Προηγούμενες Δημοσιεύσεις Μη – Χρηματοοικονομικών Στοιχείων  
UNGC CoP Advanced Level 2013 λεπτομέρειες
| PDF |   | (1,16MB)
2012 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (6,35MB)
2011 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (3,10MB)
2010 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
HTML | PDF |   | (4,94MB)
2009 Κοινωνικός Απολογισμός λεπτομέρειες
| PDF |   | (5,26MB)
2008 Κοινωνικός Απολογισμός
HTML | PDF |   | (1,33MB)
2007 Κοινωνικός Απολογισμός
| PDF |   | (5,77MB)
1 2