MYTILINEOS HOLDINGS | 2015 Sustainability Report - page 10-11

8
9
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2015
∆υνητικές επιδράσεις των θεµάτων Ουσιαστικότητας εκτός των ορίων του Οµίλου.
Υγεία & Ασφάλεια στους
χώρους εργασίας.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επιδρά στη διασφάλιση ενός ασφαλούς
εργασιακού περιβάλλοντος και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, µε στόχο την
ενίσχυση του εταιρικού προφίλ, καθώς και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου
παραγωγικότητας.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στην εικόνα της εταιρίας και της
αποδοχής του ρόλου της από τις τοπικές κοινωνίες.
1
Στρατηγική &
Επιχειρη ατικές επενδύσεις.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στη βιωσιµότητα της εταιρίας, στις
σχέσεις της µε τους επενδυτές, βελτιώνοντας σηµαντικά τη λειτουργική και οικονοµική
της οργάνωση, και στην ενίσχυση των Κοινωνικών Εταίρων.
Τοµέας Ενέργειας:
Επίδραση στη δηµιουργία, την ανάπτυξη καθώς και στην
αξιοποίηση σηµαντικών συνεργειών. Αποτελεί το γνώνοµα που καθορίζει τον
προγραµµατισµό και την οργάνωση των µελλοντικών ενεργειών της επιχείρησης
καθώς και τους βασικούς παράγοντες που απαιτούνται για την επιτυχία της.
2
Οικονο ική επίδοση.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC
: Επιδρά στην προσέλκυση νέων επενδυτών,
στην ενίσχυση των Ενδιαφερόµενων Μερών και του Α.Ε.Π. καθώς και στην βελτίωση
της θέσης της εταιρίας στην αγορά (αύξηση ανταγωνιστικότητας).
Τοµέας Ενέργειας
: Επίδραση στην οικονοµική ανάπτυξη τόσο εκτός της επιχείρησης
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όσο και εντός αυτής. Επιδρά αποτελεσµατικά στην
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.
3
Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση στην ενίσχυση των δεσµών της
εταιρείας µε το προσωπικό, τους συνεργάτες και τους προµηθευτές της και κατ’
επέκταση στην διατήρηση της εταιρικής αξιοπιστίας.
Τοµέας Ενέργειας:
Επίδραση στους µηχανισµούς πρόληψης για την αποτροπή
φαινοµένων διαφθοράς και δωροδοκίας, διασφάλιση των εργαζοµένων και διατήρηση
της θετικής εταιρικής εικόνας και λειτουργίας της επιχείρησης.
4
Εξυπηρέτηση & ικανοποίηση
πελατών.
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Επίδραση στα οικονοµικά αποτελέσµατα της
εταιρίας αλλά και των πελατών της καθώς και στην στην εδραίωση της εµπιστοσύνης
των πελατών προς την εταιρία.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επιδρά στην ενίσχυση της θετικής εταιρικής
εικόνας της ΜΕΤΚΑ και συµβάλλει στην αύξηση της πελατειακής βάσης.
Τοµέας Ενέργειας:
Επίδραση στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυµιών των
πελατών, στην αύξηση της πελατειακής βάσης και στην ενίσχυση της θετικής εταιρικής
εικόνας. Επίσης, συµβάλει στη διαδικασία δηµιουργίας, διατήρησης και ενίσχυσης των
σχέσεων µε τους πελάτες και τις άλλες οµάδες των Κοινωνκών Εταίρων.
5
Ενίσχυση απασχόλησης
Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων:
Το µέγεθος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
σε συνδυασµό µε τον υψηλό δείκτη ανεργίας της χώρας, καθιστά την απασχόληση έναν
από τους σηµαντικότερους παράγοντες µε τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.
Τοµέας Κατασκευαστικών Έργων EPC:
Επίδραση τόσο στη διατήρηση του συνόλου
του προσωπικού, όσο και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό, όπως επίσης και στην ευηµερία των εργαζοµένων συµβάλλοντας
ταυτόχρονα στη µείωση της ανεργίας και στην στήριξη των τοπικών κοινωνιών.
Τοµέας Ενέργειας:
Επιδρά στην ικανοποίηση των εργαζοµένων, στο χαµηλό turnover,
συγκριτικά µε τους Μ.Ο. της Ελληνικής αγοράς, στη µείωση της ανεργίας, στο σεβασµό
των εργασιακών και κεκτηµένων δικαιωµάτων, στην υποστήριξη των τοπικών
κοινωνιών και την εδραίωση της φήµης της επιχείρησης.
6
G4-19
5
4,5
5
4,5
4
4
3,5
3,5
3
3
Επιρροή των θεµάτων στις αποφάσεις των Κοινωνικών Εταίρων
Σηµασία της επίδρασης των θεµάτων στις αποφάσεις του Οµίλου
Σηµαντική
Σηµαντική
Εξαιρετικά
σηµαντική
Εξαιρετικά
σηµαντική
Θέµατα Ουσιαστικότητας που αποτελούν
τη βασική δοµή του Κοινωνικού Απολογισµού
Επίδραση Εντός ορίων Οµίλου
G4-20
Θέµατα που αναφέρονται συνοπτικά
στον Κοινωνικό Απολογισµό
Επίδραση Εκτός ορίων Οµίλου
G4-21
Επίδραση Εντός & Εκτός ορίων Οµίλου
Πίνακας θεµάτων Ουσιαστικότητας (προσδιορισµός ορίων επιδράσεων)
1
4
7
8
9
17
15
20
23
24
25
26
27
29
30
28
21
10
11
14
22
12
13
5
6
2
3
18
19
16
G4-18
1,2-3,4-5,6-7,8-9 12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23,24-25,26-27,28-29,30-31,...76
Powered by FlippingBook