Μέγεθος κειμένου + -
Όραμα και Εταιρικές αξίες

Όραμα και Εταιρικές αξίες

Όραμα

Αρχή μας η επιχειρηματική υπεροχή και ανάπτυξη του Ομίλου μας να διέπεται από το ήθος και τις αξίες που διατηρούν άρρηκτη τη συμμαχία μας με την κοινωνία, τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον.

Χρέος μας, η δημιουργία αξίας για τους πελάτες, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τους μετόχους μας.

Στόχος μας, να διατηρούμε ισχυρή τη θέση μας ως ο κυρίαρχος ανεξάρτητος παραγωγός Ενέργειας στην Ελλάδα και ως ένας ισχυρός και ανταγωνιστικός ευρωπαϊκός όμιλος στη Βαριά Βιομηχανία της Ενέργειας, της Μεταλλουργίας και των Κατασκευών.

Εταιρικές Αξίες

Το Σύστημα Διακυβέρνησης της απόδοσης του Ομίλου διέπεται από κανόνες ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας, και από  τις αξίες του Ομίλου, οι οποίες έχουν ως εξής:
Πυραμίδα αξιών