Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

Η βασική δραστηριοποίησή μας, σε θέματα που άπτονται της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, στοχεύει στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού μηχανισμού ο οποίος τονώνει τις επαφές μας με τις επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις απαραίτητες κάθε φορά πρωτοβουλίες που ενισχύουν θετικά και δημιουργικά τη σχέση μας με την κοινωνία.

  • Οι χορηγίες συνεδρίων με σκοπό την προώθηση θεμάτων που άπτονται του Παγκοσμίου Κλίματος και της Ενεργειακής Ασφάλειας
  • Η συνεργασία μας με τα τοπικά επιμελητήρια για την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών με στόχο την προβολή της επιχειρηματικότητας
  • Η συμβολή μας στη διοργάνωση Οικονομικών Φόρουμ στην Αθήνα με σκοπό την έρευνα και την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες εκτός Ε.Ε.
  • Η συμμετοχή μας στην υλοποίηση συνεδρίων για την παροχή ενημέρωσης σε θέματα ενέργειας και της επίδρασής της στο περιβάλλον καθώς και
  • Οι χορηγίες εκδηλώσεων που προωθούν τη συνάντηση του επιχειρηματικού κόσμου με τους νέους επαγγελματίες αποτελούν διαχρονικά τις πρωτοβουλίες της Εταιρείας μας για την ισχυροποίηση και ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος