Μέγεθος κειμένου + -
Περιεχόμενα

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€6,91

Ημερήσια αλλαγή τιμής

-0,72%

Κεφαλαιοποίηση

€807.888.606,42

Περιεχόμενα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Επενδυτικές Σχέσεις