Μέγεθος κειμένου + -
Περιεχόμενα

Γράφημα Μετοχής


Τιμή Μετοχής

€8,17

Ημερήσια αλλαγή τιμής

+0,12%

Κεφαλαιοποίηση

€955.202.592,54

Περιεχόμενα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Επενδυτικές Σχέσεις