Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Βασικοί Μέτοχοι

Βασικοί Μέτοχοι

Βασικοί Μέτοχοι
KILTEO LTD 13,1
FREZIA LTD 13,4
Ξένοι Θεσμικοί 38,7
Έλληνες Θεσμικοί 10,1
Retail 24,6

Ετήσια Δελτία

2016 Ετήσιος Απολογισμός

2016 Ετήσιος Απολογισμός

HTML | PDF |   | (13,60MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2016 σε μορφή pdf ή σε online έκδοση