Μέγεθος κειμένου + -
M&M Gas

M&M Gas

H M&M Gas είναι η ιδιωτική εταιρεία που εγκαινίασε την απελευθερωμένη ελληνική αγορά φυσικού αερίου, παραδίδοντας το πρώτο ιδιωτικό φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ. Η M&M Gas ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2010 από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων και την ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, με εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία σταθμών παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, και η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ, σημαντικός παίκτης του ενεργειακού κλάδου στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή αγορά, με παρουσία στους τομείς τόσο της εξερεύνησης και άντλησης (upstream), όσο και της διύλισης, επεξεργασίας και εμπορίας (downstream) πετρελαίου και φυσικού αερίου, ένωσαν τις δυνάμεις τους με όραμα να δημιουργήσουν την κορυφαία εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Το όραμα της M&M Gas είναι να αποτελέσει την κορυφαία εταιρεία εμπορίας φυσικού αερίου στην Ελλάδα με σημαντική διεθνή παρουσία, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο σε αυτό το κρίσιμο γεωγραφικά σημείο της ροής φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία θέτει τις βάσεις συνδυάζοντας τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τους δύο μετόχους της:

  • την τεχνογνωσία,
  • την αποτελεσματική και καινοτόμο κουλτούρα,
  • και τη δέσμευση στην αειφόρο ανάπτυξη με σεβασμό προς τους ανθρώπους και το περιβάλλον.

Ως πρωτοπόρος της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, δέσμευση της M&M Gas είναι η ανάπτυξη εναλλακτικών επιλογών που μεγιστοποιούν το όφελος στο σύνολο της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας και δημιουργούν συνθήκες για αποτελεσματικές και αποδοτικές οικονομικά προμήθειες φυσικού αερίου.

Επιπλέον της κύριας δραστηριότητάς της, που είναι η εξασφάλιση, εμπορία και διάθεση φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών μεταφοράς, όσο και σε υγροποιημένη μορφή (ΥΦΑ), η M&M Gas είναι επίσης σε θέση να αναλάβει την κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση εγκαταστάσεων, αγωγών μεταφοράς και δικτύων φυσικού αερίου και άλλων σχετικών υποδομών, καθώς και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοίκησης έργου στους σχετικούς τομείς.

Το 2015 το άνοιγμα της αγοράς Φυσικού Αερίου σήμανε για την M&M Gas και την έναρξη δραστηριότητας πώλησης σε βιομηχανικούς πελάτες όπου η Εταιρεία έχει ήδη κατακτήσει σημαντικό μερίδιο προσφέροντας καινοτομία, ευελιξία, ταχύτητα αλλά και ανταγωνιστικές χρεώσεις. Συνολικά, το τρέχον χαρτοφυλάκιο των πελατών της Εταιρείας αντιπροσωπεύει –με όρους όγκου- πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εγχώριας ετήσιας κατανάλωσης, με προοπτικές επαύξησης κατά περισσότερα από 0,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα