Μέγεθος κειμένου + -
Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣEI»

Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣEI»

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζει το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», καλώντας νέους ταλαντούχους ανθρώπους να εξελίξουν τις δυνατότητές τους σε ένα σημαντικά υποσχόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

Με αφετηρία την ευρύτερη φιλοσοφία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» έρχεται να στηρίξει τους νέους και να επενδύσει μεθοδικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Απώτερος στόχος αυτής της ενέργειας είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα νέων εργαζομένων, οι οποίοι θα ζήσουν διαφορετικές επαγγελματικές εμπειρίες στις ποικίλες οργανωτικές δομές των εταιριών του Ομίλου, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα για 12μηνη έμμισθη απασχόληση πάνω σε απαιτητικά έργα, καθώς και για συστηματική εκπαίδευση προκειμένου να εξελίξουν την τεχνογνωσία και τις ικανότητές τους.

Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να αφομοιώσουν στοιχεία της εταιρικής κουλτούρας του Ομίλου – η οποία ενθαρρύνει την καινοτομία και την πρωτοβουλία σε όλα τα επίπεδα και προάγει την επιχειρηματική αριστεία και την κοινωνική υπευθυνότητα – και κατ’ επέκταση να διεκδικήσουν μία θέση εργασίας στις εταιρίες του Ομίλου.