Μέγεθος κειμένου + -
Μεταλλουργία και Μεταλλεία

Μεταλλουργία και Μεταλλεία

Για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχος η ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα. Με σημαντικότερο σταθμό την εξαγορά της «Αλουμίνιον της Ελλάδος» το 2005, ο Όμιλος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους εκπροσώπους του κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη.

Η στρατηγική του Ομίλου στον Τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων εστιάζει στην:

  • Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση commodities (εµπορεύµατα)
  • Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης, για την ισχυροποίηση του κλάδου
  • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων αντιστάθμισης κινδύνων

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, οι συνολικές επενδύσεις, ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το εργοστασιακό συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, σε ιδιωτικό επίπεδο.

Ως αποτέλεσμα, σήμερα η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί τη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και την ελληνική περιφέρεια.

Από το 1960 μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά τους 182.000 τόνους σε αλουμίνιο και σε αλουμίνα τους 820.000 τόνους. Η εταιρεία που ιδρύθηκε το 1960, από τον τότε γαλλικό κολοσσό της μεταλλουργίας Pechiney, στόχευσε στην αξιοποίηση των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη στη Στερεά Ελλάδα και στην παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου.

Το 2005, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ έγινε μέλος του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και σήμερα έχει εξελιχθεί στη σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορίας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το εργοστασιακό συγκρότημα της στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας απασχολεί άμεσα 1.100 άτομα και, έμμεσα περισσότερα από 400, και εφαρμόζει παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών παγκοσμίως.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή και είναι περήφανη που στηρίζει και στηρίζεται από γενιές εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήριο δύναμη μιας βιομηχανίας που πρωτοπορεί σε τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με την ίδια δύναμη, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εργάζεται για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, με γνώμονα τις αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμου οφέλους για την κοινωνία.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: www.alhellas.com