Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Συνεργασίες και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε.

Κοινωνικός Απολογισμός

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

2016 Κοινωνικός Απολογισμός

HTML | PDF |   | (3,95MB)

Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2016 της MYTILINEOS είναι διαθέσιμος σε pdf και html μορφή.

Συνεργασίες και συμμετοχή σε πρωτοβουλίες Ε.Κ.Ε.

Η Εταιρεία μας σε εθελοντική βάση συμμετέχει, συνεργάζεται, αποδέχεται ή υποστηρίζει πρωτοβουλίες και πρότυπα Ε.Κ.Ε. όπως:

  1. Το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ (Global Compact) το οποίο έχει προσυπογράψει και συμμετέχει από το 2008
  2. Το Διεθνή Οργανισμό Global Reporting Initiative, του οποίου τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία του Κοινωνικού του Απολογισμού έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει από το 2008
  3. Τη συμμετοχή της στην ετήσια έρευνα ESG (Environment, Social and Governance)  Bloomberg Survey, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά το 2012
  4. Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στου οποίου τις ομάδες εργασίας και πρωτοβουλίες για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συμμετέχει από το 2006
  5. Το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, όπου είχε συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» και ως εκ τούτου υιοθετεί τον σχετικό Κώδικα Αρχών
  6. Την υιοθέτηση των προτύπων ποιότητας (ISO 9001), περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001) και Ασφάλειας και Υγιεινής (OHSAS 18001) σε όλες τις θυγατρικές της εταιρείες

Αποστολή του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI) είναι η παροχή ενός πλαισίου κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών στην έκδοση Κοινωνικών Απολογισμών, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους οργανισμούς σε  οποιοδήποτε μέγεθος ή κλάδο κι αν ανήκουν. Οι κατευθυντήριες αυτές αρχές και οδηγίες έκδοσης Κοινωνικών Απολογισμών του GRI, λειτουργούν ως ένα γενικά αποδεκτό πλαίσιο αναφοράς, τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης ενός οργανισμού. Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου πλαισίου, που εκτός από το γενικό του χαρακτήρα εξειδικεύεται και σε σημαντικούς επιχειρηματικούς τομείς, έχει συμφωνηθεί από ένα ευρύ φάσμα Ενδιαφερόμενων Μερών από όλο τον κόσμο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η αντικειμενικότητα του.

Στην κατεύθυνση αυτή υιοθετούμε  εθελοντικά, από το 2008, τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού GRI στη διαδικασία υλοποίησης του ετήσιου Κοινωνικού μας Απολογισμού, ακολουθώντας παράλληλα τις νεότερες εκδόσεις του προτύπου όπως την έκδοση GRI - G4. Επίσης, η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένος Organizational Stakeholder του GRI, υποστηρίζοντας την αποστολή του για την ανάπτυξη και διάδοση των κοινά αποδεκτών αρχών στη δημιουργία των Κοινωνικών Απολογισμών, μέσω διεθνών συμμετοχικών διαδικασιών.