Μέγεθος κειμένου + -
Πρακτικές Αγοράς

Πρακτικές Αγοράς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Στον «Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ» δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια των  προϊόντων του. Η ποιότητα των προϊόντων, αλλά και η συνεχής υποστήριξη, εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών του, αποτελούν για τον Όμιλο πεδίο συνεχούς ανάπτυξης. Ο Όμιλος εξ αιτίας της ποικιλίας των τομέων δραστηριοποίησης του και της γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα πελατειακής βάσης ιδιαίτερα στους τομείς της Μεταλλουργίας και των Έργων EPC.

Στον τομέα της Μεταλλουργίας, οι επιδράσεις στις προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας των πρωτογενών προϊόντων του Ομίλου σχετίζονται με την τελική χρήση των δευτερογενών προϊόντων που θα προκύψουν από τους μεταποιητές πελάτες του. Ο Όμιλος δεσμεύεται και φροντίζει να εξασφαλίζει τη βέλτιστη ποιότητα των προϊόντων του, σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των πελατών του, «ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΥΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ – ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ». Προκειμένου να επιτύχει αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, ο Όμιλος διαχειρίζεται διεργασίες και μέσα, που σχετίζονται με τη βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής επίπτωσης των προϊόντων και υπηρεσιών του, επιδιώκοντας το όφελος των πελατών του και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.

Στον τομέα των Έργων EPC, εκτός του ότι λαμβάνονται υπόψη οι διεθνώς ισχύοντες κανονισμοί για τη σχεδίαση τέτοιων έργων, όπως και ο έλεγχος των υπεργολάβων για την εφαρμογή της τήρησης των κανονισμών ασφάλειας και υγιεινής, υφίσταται λεπτομερής παρακολούθηση των μέτρων και των χαρακτηριστικών ποιότητας, ασφάλειας & υγιεινής των τελικών έργων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποίηση των  καθορισμένων απαιτήσεων των πελατών. Αυτό πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια της υλοποίησης του κάθε έργου σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ενέργειες. Στόχος μας είναι να «ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΣΚΟΠΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ».