Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Διαθέσιμες Θέσεις

Διαθέσιμες Θέσεις

Στέλεχος Διαχείρισης Μη-χρηματοοικονομικού Ρίσκου (Reference Code: NFR 0917)

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές επιχειρήσεις της Ελλάδας με ισχυρή διεθνή παρουσία σε τέσσερις τομείς δραστηριότητας, Μεταλλουργίας, Έργων EPC, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, αναζητεί σήμερα να προσλάβει ΣτέλεχοςΔιαχείρισης Μη – χρηματοοικονομικού Ρίσκου.