Μέγεθος κειμένου + -
Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφαρμόζει τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και υιοθετεί πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που ισχύουν διεθνώς, με στόχο να τηρεί διαφάνεια και να λειτουργεί με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς του. Βασική επιδίωξη του Ομίλου είναι η διασφάλιση των συμφερόντων και της βιωσιμότητας των εταιρειών του Ομίλου καθώς και η μεγιστοποίηση του οφέλους που αποκομίζουν οι μέτοχοι και το επενδυτικό κοινό. Με γνώμονα τις αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», χαράσσει τη στρατηγική και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις πολιτικές και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία όλων των εταιρειών του Ομίλου.


Ετήσια Δελτία

2015 Ετήσιος Απολογισμός

2015 Ετήσιος Απολογισμός

FLASH | HTML | PDF |   | (3,70MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2015 του Ομίλου σε μορφή pdf ή σε online έκδοση