Μέγεθος κειμένου + -

O κυρίαρχος στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων

είναι η ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των μετόχων όλων των εταιρειών του Ομίλου και των θεσμικών επενδυτών.

mobile slide

Ετήσια Δελτία

2015 Ετήσιος Απολογισμός

2015 Ετήσιος Απολογισμός

FLASH | HTML | PDF |   | (3,70MB)

Δείτε τον Ετήσιο Απολογισμό του 2015 του Ομίλου σε μορφή pdf ή σε online έκδοση

Γράφημα Μετοχής

Επικοινωνία IR

περισσότερα

Οικονομικό Ημερολόγιο

 
01/06/2017 Τακτική Γενική Συνέλευση
 
09/08/2017 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2017 & Ενημέρωση Αναλυτών

Παρουσίαση

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2016

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2016

| PDF |   | (2,09MB)