Μέγεθος κειμένου + -
Επενδύοντας στο Μέλλον

Επενδύοντας στο Μέλλον

Για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της εταιρείας.

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα του Ομίλου για επιχειρηματική αριστεία.

Η δραστηριοποίησή του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας, η δυναμική του παρουσία στον ενεργειακό κλάδο και η συνεχής ανάπτυξή του, προσφέρει στους εργαζομένους πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, δεξιοτήτων και δυναμικής εξέλιξης.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι άνθρωποί μας έχουν την ευκαιρία να:

  • αναπτύξουν νέους τρόπους έκφρασης και σκέψης,
  • διαχειριστούν νέες προκλήσεις,
  • καλλιεργήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας,
  • προωθήσουν δημιουργικό τρόπο σκέψης και
  • αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων.