Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 23/04/2018
Τελευταία Τιμή (€) €9,86
Μεταβολή (%) -3,90%
Υψηλό Ημέρας (€) €10,46
Χαμηλό Ημέρας (€) €9,76
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 498.778,00