Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 17/11/2017
Τελευταία Τιμή (€) €9,11
Μεταβολή (%) -0,44%
Υψηλό Ημέρας (€) €9,16
Χαμηλό Ημέρας (€) €9,03
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 174.110,00