Μέγεθος κειμένου + -
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 25/05/2017
Τελευταία Τιμή (€) €7,20
Μεταβολή (%) -2,44%
Υψηλό Ημέρας (€) €7,38
Χαμηλό Ημέρας (€) €7,13
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 385.153,00