Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 15/06/2018
Τελευταία Τιμή (€) €8,89
Μεταβολή (%) -0,45%
Υψηλό Ημέρας (€) €9,00
Χαμηλό Ημέρας (€) €8,78
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 264.275,00