Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 24/07/2017
Τελευταία Τιμή (€) €8,58
Μεταβολή (%) +0,82%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,58
Χαμηλό Ημέρας (€) €8,40
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 128.401,00