Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 22/09/2017
Τελευταία Τιμή (€) €8,21
Μεταβολή (%) -1,79%
Υψηλό Ημέρας (€) €8,35
Χαμηλό Ημέρας (€) €8,20
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 218.534,00