Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Δυναμικό Γράφημα

Δυναμικό Γράφημα

Τιμή Μετοχής

Ημ. Τελευταίας Συν/γής 19/01/2018
Τελευταία Τιμή (€) €9,72
Μεταβολή (%) +0,52%
Υψηλό Ημέρας (€) €9,73
Χαμηλό Ημέρας (€) €9,63
'Ογκος Ημέρας (τμχ.) 523.268,00