Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Λίστα Υπόχρεων Προσώπων

Λίστα Υπόχρεων Προσώπων

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 347/12.07.2005 και το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005, και έχει θέσει στην διάθεση του Επενδυτικού κοινού τη λίστα των υπόχρεων προσώπων, δηλαδή που έχουν υποχρέωση να προβαίνουν σε δημοσίευση των συναλλαγών τους. Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι:

 

 

Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Μυτιληναίος Αντιπρόεδρος
Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ
Σοφία Δασκαλάκη Μέλος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό
Wade Burton Μέλος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό
Απόστολος Γεωργιάδης Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό
Μιχάλης Χανδρής Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό
Χρήστος Ζερεφός Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μή Εκτελεστικό
Χρήστος  Γαβαλάς Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου
Ευάγγελος  Χρυσάφης Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου
Φώτης Σπυράκος Γενικός Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου
Ιωάννης  Καλαφατάς Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου
Αντώνης Παπαγεωργίου Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου
Αλέξανδρος - Ανάργυρος Κοντούζογλου Διευθυντής Μεταλλουργίας & Ψευδαργύρου - Μολύβδου
Δημήτριος  Παπαδόπουλος Διευθυντής Corporate Affairs  Ομίλου
Δημήτριος  Διακόπουλος Διευθυντής Νομικής Υπηρεσίας
Ιωάννης  Δεσύπρης Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων
Ανέστης  Δεληγεώργης Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού Ομίλου
Έλενος Καραΐνδρος Διευθυντής Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
Βίβιαν Μπουζάλη Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου
Ιωάννης Μάγγελ Διευθυντής Asset & Liability Management
Άγγελος Γεωργούλης Διευθυντής Risk Management
Δημήτριος Πλατής Διευθυντής Συντονισμού & Ανάπτυξης Διεθνών Σχέσεων
Δημήτριος Κατραλής IR Officer
Βασιλική Πασσά Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων
Κωνσταντίνος Φατόλας Διευθυντής Πληροφορικής Ομίλου
Κωνσταντίνα  Σώτου Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου
Κωνσταντίνος Κριεζής Διευθυντής Λογιστηρίου Ομίλου
Βασιλική Πράντζου Δικηγόρος
Νίκος Κεραμίδας Δικηγόρος
Μανόλης Μιχαλιός Ορκωτός Ελεγκτής
Θανάσης Ξύνας Ορκωτός Ελεγκτής
Γεώργιος  Οικονόμου Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος - METKA AE
Παναγιώτης Γαρδελίνος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Χρήστος Παντζίκας Μέλος ΔΣ - Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Αικατερίνη Δοντά Μέλος ΔΣ - Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Paul Smith Μέλος ΔΣ - Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Αντώνιος Παπαντωνίου Μέλος ΔΣ - Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Γεώργιος  Πάλλας Μέλος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Φίλιππος  Ζώτος Μέλος ΔΣ - Μη Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Νικόλαος  Μπακιρτζόγλου Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Ιωσήφ Αβαγιανός Μέλος ΔΣ - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό - ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Λυδία Τσαπάρα Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας – ΜΕΤΚΑ ΑΕ
Σπυρίδων Κασδάς Πρόεδρος ΔΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Δημήτρης Στεφανίδης Διευθύνων Σύμβουλος - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Ματθαίος Κωνσταντινίδης Διευθύνων Σύμβουλος - ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ιωάννης Δήμου Μέλος ΔΣ - ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ντίνος Μπενρουμπή Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Παναγιώτης Κανελλόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος - Μ και Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ιωάννης Κοσμαδάκης Μέλος ΔΣ - Μ και Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Κασαπάκη Αναστασία Μέλος ΔΣ - Μ και Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ