Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος:
Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος: Αναζήτηση

Λ.Υ. Ονομ/μο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ. Ημ/νία Αγορά Τεμ. Αξία (€) Α/Π Είδος Π.
A ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 21 Ιαν 2008 ΧΑ 22.000 224.624,73€ A Μετοχή(Κοινή) -
A ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 18 Ιαν 2008 ΧΑ 3.000 33.911,98€ A Μετοχή(Κοινή) -
A ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 17 Ιαν 2008 ΧΑ 8.000 88.185,85€ A Μετοχή(Κοινή) -
A ΚΑΣΔΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 16 Ιαν 2008 ΧΑ 5.698 62.715,92€ Π Μετοχή (Κοινή) -
A ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Εντεταλμένος Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 6.904 87.680,80€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 9.725 123.507,50€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 2.422 30.759,40€ A Μετοχή(Κοινή) 2
A ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΕΛΕΝΟΣ ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 2.991 37.985,70€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 3.465 44.005,50€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 3.591 45.605,70€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 3.657 46.443,90€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΣΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 3.964 50.342,80€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 4.396 55.829,20€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΒΡΑΑΜ Aλλος Διευθυντής Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 5.203 66.078,10€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
A ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ DIMOU CHRISTOS Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Ιδιος 14 Ιαν 2008 ΧΑ 5.676 72.085,20€ Α Μετοχή (Κοινή) 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 15