Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος:
Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος: Αναζήτηση

Λ.Υ. Ονομ/μο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ. Ημ/νία Αγορά Τεμ. Αξία (€) Α/Π Είδος Π.
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 13 Σεπ 2016 ΧΑ 13.000 49.370,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 09 Σεπ 2016 ΧΑ 3.000 11.395,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 06 Σεπ 2016 ΧΑ 100.000 383.000,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 02 Σεπ 2016 ΧΑ 30.000 115.442,70€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 01 Σεπ 2016 ΧΑ 25.000 97.160,63€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 27 Ιουν 2016 ΧΑ 11.000 39.907,67€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 18 Ιαν 2016 ΧΑ 5.000 14.732,72€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 15 Ιαν 2016 ΧΑ 5.000 15.515,59€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 11 Ιαν 2016 ΧΑ 3.850 12.805,49€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 08 Ιαν 2016 ΧΑ 5.000 17.369,25€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Ο Ίδιος 16 Δεκ 2015 ΧΑ 61.130 227.403,60€ Π Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 15 Δεκ 2015 ΧΑ 5.650 19.736,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Ο Ίδιος 15 Δεκ 2015 ΧΑ 61.130 210.840,07€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΓΙΩΤΗ Σύζυγος του κου Ευάγγελου Μυτιληναίου Ο Ίδιος 25 Φεβ 2015 ΧΑ 12.101 82.930,29€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Άλλος Διευθυντής

Ο Ίδιος 26 Ιαν 2015 ΧΑ 2.200 11.869,02€ Π Μετοχή (Κοινή) -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16