Μέγεθος κειμένου + -
Ανθρακικά Ουδέτερος Ιστοχώρος
Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Συναλλαγές Υπόχρεων Προσώπων

Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος:
Ονοματεπώνυμο: Επιλέξτε έτος: Αναζήτηση

Λ.Υ. Ονομ/μο Πατρώνυμο Ιδιότητα Συναλ. Ημ/νία Αγορά Τεμ. Αξία (€) Α/Π Είδος Π.
Β WADE BURTON Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2017 ΧΑ 11.648 11.648.000,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2017 ΧΑ 45 45.000,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Β ΜΑΓΓΕΛ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άλλος Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2017 ΧΑ 16 16.000,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος Ο Ίδιος 27 Ιουν 2017 ΧΑ 277 277.000,00€ A Μετοχή (Κοινή) -
Α ΦΑΤΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Άλλος Διευθυντής

Ο Ίδιος 27 Ιουν 2017 ΧΑ 14 14.000,00€ A Μετοχή (Κοινή) -
Β ΜΑΓΓΕΛ ΙΩΑΝΝΗΣ

Άλλος Διευθυντής

Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 27 Ιουν 2017 ΧΑ 16 16.000,00€ Α Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 15 Ιουν 2017 ΧΑ 998 780.424,00€ Α Παράγωγα -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 15 Ιουν 2017 ΧΑ 998 783.934,00€ Π Παράγωγα -
Β ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 06 Ιουν 2017 ΧΑ 1.207 9.547,30€ A Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 24 Μαϊ 2017 ΧΑ 232 171.206,00€ Α Παράγωγα -
Β ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 10 Μαϊ 2017 ΧΑ 5.000 38.128,00€ A Μετοχή (Κοινή) -
Β ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 30 Μαρ 2017 ΧΑ 3.000 21.300,00€ A Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 17 Μαρ 2017 ΧΑ 454 3.146,22€ Π Μετοχή (Κοινή) -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 17 Μαρ 2017 ΧΑ 1.500 1.038.000,00€ Π Παράγωγα -
Α ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Διευθυντής Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου Ο Ίδιος 17 Μαρ 2017 ΧΑ 1.500 1.041.690,00€ Α Παράγωγα -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16