Μέγεθος κειμένου + -

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,

ως ένας από τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους της βαριάς βιομηχανίας, παρέχει περισσότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και διαμορφώνει ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα και δέσμευση των εργαζομένων στις εταιρικές αξίες.

Για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η εταιρική κουλτούρα

είναι το συνεκτικό στοιχείο που διασφαλίζει τη σύμπνοια στην επίτευξη του οράματος του Ομίλου και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό, από τη διοίκηση έως την παραγωγή.

Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση

του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προτεραιότητα και πάγια επένδυση.

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον

όπου όλοι οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας, καθώς και ευκαιρίες για προσωπική και ομαδική εξέλιξη, μέσα από υπεύθυνη επαγγελματική συμπεριφορά.

«Κανένα Ατύχημα και κανένα επαγγελματικό νόσημα».

Στις εταιρείες του Ομίλου και σε όλους τους τομείς δραστηριότητας εφαρμόζεται αδιαπραγμάτευτα πολιτική διαχείρισης «Ασφάλειας και Υγιεινής» με ένα και μοναδικό στόχο: «Κανένα Ατύχημα και κανένα επαγγελματικό νόσημα».

Όραμα και αποστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου

είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη ατόμων με υψηλά ιδανικά, αξίες και ήθος, τα οποία συνάδουν με το όραμα του Ομίλου για επιχειρηματική αριστεία.

mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide
mobile slide